PRIVATNI DETEKTIV
>A L E X<


DETEKTIVSKE USLUGE KOJE PRUŽAMO

Detektivska agencija «Alex» pruža širok spektar usluga od kojih možemo navesti samo neke:
     • Istrage – svi oblici
     • Diskretan nadzor - osoba i imovine
     • Provjere svih vrsta, kako za fizičke tako i za pravne osobe
     • Business inteligence – na svim poljima
     • Sigurnosne prosudbe.
     • Savjeti – svi oblici
     • Devijantna ponašanja maloljetnika – narkomanija prostitucija i dr.

Detaljnije informacije možete dobiti u kontaktu sa detektivskom agencijom od 0-24h.

Detektivska agencija «Aleks» pri obavljanju svoje djelatnosti koristi se najsuvremenijom elektroničnom i digitalnom tehnikom te sa više osobnih vozila gornje klase.
Designed & hosted by KICO-SOFT, 2007. All rights reserved.
www.kico-soft.com       kontakt@kico-soft.com
Best viewed with MSIE 6.0 or higher, 1024x768, 16 bit color.