PRIVATNI DETEKTIV
>A L E X<


OVLASTI DETEKTIVA

Zakonske odredbe koje reguliraju rad privatnih detektiva i detektivskih agencija. Djelatnost privatnih detektiva tako i rad detektivskih agencija reguliran je Zakonom o zaštiti osoba i imovine NN 83/96 te Pravilnikom o obavljanju detektivskih poslova NN 40/96.

Temeljem navedenih zakonskih akata privatni detektiv ima slijedeće ovlasti:

1) Privatni detektiv može prikupljati podatke o:

     • izgubljenim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke ili osobama 
        koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje šire klevete,  
        sumnjičenja ili uvrede,
     • osobama koje su stranci prouzročile štetu,
     • predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni,
     • dokazalima koja su stranci potrebna za osiguranje ili ostvarivanje prava ili 
        povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te 
        društvima i udrugama,
     • uspješnosti osoba u obavljanju poslova,
     • uspješnosti i poslovnosti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

2) Privatni detektiv ima pravo zatražiti od ovlaštenih osoba tijela državne vlasti ili  
    pravne osobe koja na temelju javnih ovlasti vodi određene upisnike te drugih 
    pravnih osoba podatke o:

     • stalno i privremeno prijavljenim osobama,
     • policama osiguranja,
     • poreznim prijavama,
     • vlasnicima motornih vozila i plovila,
     • podatke iz državnih matica i
     • podatke o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

3) Privatni detektiv smije nuditi i davati nagrade za dobivanje informacija, 
    podataka i dokazala.

4) Privatni detektiv smije, na zahtjev stranke, osiguravati dokazala izuzimanjem 
    tragova kriminalističko-tehničkim sredstvima, na mjestima gdje to stranka ili 
    druga ovlaštena osoba dozvoli.

5) Privatni detektiv smije objavljivati slike i podatke u sredstvima javnog 
    priopćavanja radi traganja za nestalim osobama ili predmetima, ili radi 
    pribavljanja podataka, informacija ili dokazala.

6) U oglasu privatni detektiv smije naznačiti da je za davanje traženih podataka, 
    informacija ili dokazala predviđena nagrada.

7) Privatni detektiv smije samostalno ili putem inozemnih udruga i organizacija, 
    prikupljati podatke i dokazala u drugim državama, sukladno propisima tih 
    država.


Designed & hosted by KICO-SOFT, 2007. All rights reserved.
www.kico-soft.com       kontakt@kico-soft.com
Best viewed with MSIE 6.0 or higher, 1024x768, 16 bit color.